Sunday, October 17, 2010

भविष्य

गैलडी बर जद छुटिया माय घरा गयो तो पेली-बर
ढाई बरस री रेखा हु मल्यो | रेखा म्हारे  दूर रा दादभाई री बेटी ह |
अबार बे से'र माय  म्हारे  घरा ही रेवे |  रेखा जद बोलणो सीखी ही |
जद बा मारवाड़ी बोलती तो घणी सुणी लागती अर्
म्हाने लागतो  क  रजस्थानी रो भविष्य अत्तो माडो कोणी |
इ  बर जद  घरा ग्यो, तो रेखा हिंदी माय बोलबा लागी | म्हाने अचरज हुयो |
म्हे रेखा न पुछ्यो जद बा कयो -" मम्मी मारवाड़ी नहीं बोलने देती " | 
अब राजस्थानी रे भविष्य न  ले'र डर लागे |

 

4 comments:

 1. ghar ghar ri kahani hugi pr gawaan sun jyadaa sehraan m hai

  ReplyDelete
 2. हाची बात लिखी है सा आप आज कल की अन फेशन रा जमाना मे योई हल सब जगाह है मायद भाषा को |

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. बात सही कही सा. म्हे भी राजस्थान सें बारे रह्या तो टाबर राजस्थानी भुलग्या. लक्ष्मण

  ReplyDelete